Public TV och licensavgift

 

För att så kallad public TV eller ”public television” ska vara möjlig krävs det att staten tar ut en avgift från sina medborgare. Det är en licensavgift vi betalar för att få se program på TV. Radiotjänst är den myndighet i Sverige med uppdrag att inkassera licensavgiften från alla svenska medborgare.1538843-lcd-tv (1)

Äger du en TV eller radio är du skyldig att betala licensavgift

I Sverige måste alla medborgare som innehar en TV-mottagare betala licensen. Det innebär att varje gång en medborgare köper en TV från en återförsäljare så registreras köpet och myndigheten blir informerad. Förfarandet har genom åren skapat en hel del skriverier i media. De senaste åren har debatten i stor grad handlat om hur licensavgiften ska inkasseras, snarare än hur registreringen ska skötas.

Tre förespråkare

Under debattens gång kan man identifiera tre grupper. En grupp som vill att licensavgiften ska fortsätta vara en lagstadgad avgift. Ett annat läger tycker att man borde avskaffa avgiften helt och ser den som en latent skatt från socialismens glansdagar. När debatten ökat har ytterligare en ny grupp blivit uppmärksammad, som menar att licensen borde läggas på skatten.

Licensavgift för mobiltelefoner

På grund av debatten om hur avgiften ska tas ut har det samtidigt vuxit fram en debatt om hur man bör tolka lagstiftningen. I lagen står det att myndigheten kan kräva ut skatt om personen innehar radio eller TV-mottagare. Det har fått de teknikintresserade juristerna att dra till sig öronen. Den tolkningen Radiotjänst gör av lagen innebär att de kan kräva ut en licensavgift från mobiltelefoner såväl som TV-apparater. Det är ur den aspekten de stöter på motstånd då många menar att man inte ska bli skyldig att betala licensavgift, eftersom materialet är tillgängligt på internet och inte via TV-nätet.